Roman Plaza

Dự án Roman Plaza
Chủ đầu tư Hai Phat Investment JSC
Công việc Supply and install water supply and drainage system of the building
Địa điểm Dai Mo, Nam Tu Liem, Ha Noi