FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort

Dự án FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort
Chủ đầu tư Tập đoàn FLC
Công việc Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước cho tòa nhà.
Địa điểm Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.