Legend Hill Golf Course

Dự án Legend Hill Golf Course
Chủ đầu tư Tập đoàn BRG
Công việc Thi công hệ thống cấp thoát nước và nhà khách
Địa điểm Huyện Sóc Sơn - Hà Nội