Công nghệ thiết bị

 Dây chuyền công nghệ sản xuất đến từ Nhật Bản